Wednesday, May 26, 2010

Keasyikan terhadap penerokaan ilmu membawa kita merasai keghairahan untuk meneroka bidang ilmu yang bukan sahaja telah menjadi disiplin ilmu kita. Dengan syarat ia dilakukan dengan penuh perasaan minat yang dibentuk kesan dari penghayatan terhadap budaya ilmu. Memang kita akan merasai kesukarannya pada permulaannya, tetapi apabila kita sudah memulakan langkah pertama, kelak akan timbul perasaan keseronokan untuk meneroka dan terus meneroka. Banyak pengetahuan baru akan kita temui menyebabkan pemikiran kita makin menjadi luas dan tidak terkongkong dengan satu pendapat simplistik yang sentiasa diulang-ulangi tanpa penelitian yang mendalam. Pengajian dalam bidang sejarah, mengajar saya melihat sesuatu berdasarkan fakta dan dokumen bagi menyokong idea atau pandangan yang dibangunkan. Jika ada dokumen/fail/fakta, pandangan baru boleh diikuti walaupun bercanggah dengan sesuatu pandangan yang telah sekian lama diterima umum. Oleh kerana itu, pelajar sejarah sentiasa berusaha mencari dokumen tersebut bagi memperkuatkan hujahnya. Kerja ini memang memenatkan. Apa tidaknya, untuk mencari satu fakta saja, kita terpaksa meneliti dokumen lama satu persatu, umpamanya akhbar-akhbar lama sebelum dan selepas merdeka yang tersimpan di Arkib Negara. Ada kalanya jumpa fakta yang dikehendaki, tetapi ada masanya hampa setelah menghabiskan banyak masa di situ. Kesemua ini tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya keghairahan untuk meneroka ilmu baru. Sebab itu, kita sentiasa diingatkan, kalau nak buat sesuatu penyelidikan itu, syarat pertamanya mestilah mempunyai minat yang mendalam dengan apa yang hendak kita kaji, kalau tidak ia membuang masa saja. Yang kedua, mesti tahu apa yang hendak dilakukan. Yang ketiga, tidak boleh bergantung kepada penyelia bagi mendapatkan arahan apa yang perlu dilakukan, semuanya dilakukan sendiri. Bagi saya, menulis sebuah buku lebih mudah dari menyiapkan sebuah tesis PhD. Masa terlalu cepat berlalu... Allahua'lam.

Monday, May 24, 2010

Kalau kita memahami epistemologi ilmu Islam sudah pasti kita mendapati kepelbagaian takrifan, dapat memahami maratib ulum atau urutan keutamaan ilmu, klasifikasi ilmu, sumber ilmu dan konsep kesepaduan ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang luas sehingga tidak ada satu definisi yang kongkrit mengenainya. Franz Rosenthal seorang orientalis Barat telah menumpukan kajiannya terhadap persoalan ilmu dalam Islam melalui bukunya yang terkenal bertajuk Knowledge Triumphant, kemudiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh DBP pada tahun 1992. Franz Rosenthal telah mengumpulkan bermacam-macam takrifan ilmu mengikut ulama Islam silam sama ada dari perspektif ahli sufi, ahli teologi, ahli falsafah, feqah dan lain-lain. Namun, bagi al-Ghazali dan al-Amidi, pengetahuan tidak boleh dapat ditakrifkan melalui pertuturan, kerana ia terlalu sukar dan rumit untuk satu takrifan yang ringkas, ia hanya boleh ditakrifkan melalui kata pengubung dan contoh. Bagaimanapun terdapat juga ulama yang cuba untuk membuat takrifan ilmu berdasarkan disiplin atau aliran masing-masing seperti yang telah diklasifikasikan oleh Franz Rosenthal di dalam bukunya itu. Rosenthal telah mengklasifikasikan takrifan ilmu kepada 10 bahagian, di mana setiap bahagian dipecah-pecahkan kepada beberapa difinisi yang dikutip dari ulama'-ulama' Islam terkenal. Antaranya ilmu adalah "proses mengetahui dan bersamaan dengan orang yang mengetahui dan apa yang diketahui, atau ia adalah satu sifat yang membolehkan orang yang mengetahui untuk mengetahui", "ilmu adalah ma'rifah", "ilmu adalah proses "memperoleh" atau "mencari" menerusi persepsi mental", "pengetahuan ialah ingatan, imaginasi, suatu bayangan, suatu pandangan, suatu pendapat" dan lain-lain lagi (Lihat Franz Rosenthal 1992, 51-68).
Berdasarkan keluasan dan kerencaman takrifan ilmu ini, dapat kita katakan bahawa ilmu itu adalah satu proses mengetahui hakikat sesuatu perkara itu dengan menggunakan segala potensi aqal, pacaindera dan qalbu bagi mengetahui hakikat sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah di atas alam ini sama ada bersifat zahir atau batin, sama ada apa yang terdapat dalam wahyu atau dalam ayatullah (ciptaan Allah atau makhluk) seperti law of nature (hukum alam) atau hukum sosial yang mendasari setiap sistem alam/fenomena yang dijadikan oleh Allah untuk manusia membangunkan ilmu melalui kajian, pencerapan, taakulan dan lain-lain metode yang dibangunkan dari masa ke semasa. Justeru itu, penerokaan ilmu tidak akan ada noktahnya. Semakin kita mendalam sesuatu perkara itu, maka semakin terserlah kejahilan diri kita. Maka semakin diri merasa tawaduk, bukannya bertambah keegoan dirinya. Dengan sebab itu, seorang Muslim dididik dengan mengatakan Allahu'lam. Maknanya dia hanya mengetahui hakikat sesuatu itu berdasarkan takat pengetahuan yang dia miliki dan Allahlah yang mengetahui hakikat sebenar segala sesuatu atau masih wujud pandangan lain di luar kotak pengetahuannya yang belum dia temuinya.
Pemahaman tentang persoalan ilmu membawa seseorang itu sifat ghairah untuk meneroka sesuatu perkara. Tugasnya mencari fakta demi fakta bagi memahami hakikat sesuatu itu sebelum sesuatu kesimpulan dibuat. Pendapat atau pandangannya bukannya berasaskan sentimen, agakan atau taqlid buta tetapi berdasarkan dalil atau fakta bagi memperkuatkan kenyataannya itu. Dengan sebab itu, Islam mencela taqlid buta atau blind acceptance. Setiap sesuatu perkara yang dibuat atau dilakukan mestilah berasaskan ilmu. justeru itu, Islam mewajibkan penganutnya mencari ilmu tanpa syarat atau batasan atau perbezaan gender, dari rahim ibu sehingga ke liang lahad. Mencarinya di mana saja ilmu itu berada, hatta ke negara China, dalam apa jua kesempatan sama secara formal atau informal. al-Jahiz memetik sebuah nazam yang bermaksud "ilmu adalah sesuatu yang tidak memberikan sebahagian daripada dirinya kepada kamu sehinggalah kamu sendiri memberikan keseluruhan dari kamu kepadanya..." (al-'imu shay'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka..."). Sebab itu, pencarian ilmu merupakan salah satu cabang jihad, kerana ia menuntut kesungguhan, kecekalan, pengorbanan dan kesabaran. Ia tidak memberikan dirinya kepada orang yang malas atau melalui cara yang luar biasa.

Wednesday, May 19, 2010

Keghairahan Akademia (3)

Sambungan...Minat untuk memahami sejarah dan tamadun India menambahkan pengetahuan saya tentang aliran falsafah yang wujud di India seperti Yoga, Sankhya, Nyaya, Vaisesika dan Vedanta. Ia juga menambahkan pengetahuan mengenai agama-agama yang wujud di India seperti Hinduisme, Jainisme dan Buddhisme. Pengetahuan saya terhadap agama-agama ini amat berguna untuk kita membuat perbandingan dengan Islam dan meningkatkan keyakinan kita bertapa indahnya Islam yang ajarannya sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. Pengkajian saya terhadap tamadun India membawa saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Ved Praksh Upaddhayaya et. al., (1998) yang bertajuk Muhamad in the Vedas and Purunas. Buku ini memberikan kita pengetahuan bahawa ramalan pengutusan Nabi Muhamad S.A.W sebagai Nabi akhir zaman bukan sahaja disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil tetapi juga disebutkan dalam kitab Veda. Penulis tersebut telah membuat kajian yang merujuk kepada tradisi, legenda, mitos, dogma ritual, peraturan-peraturan moral, keagamaan bagi menyandarkan hujah mereka bahawa kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman disebutkan dalam kitab-kitab Veda. Menurut penulis buku tersebut, Nabi Muhammad dibentangkan dalam kitab Veda melalui beberapa istilah seperti Narasanghsa (Terpuji), Antim Rishi (Nabi terakhir), Kaiki Avatar (Nabi pada zaman terakhir). Saya tidak berhasrat menghuraikan dengan lanjut perkara tersebut, tetapi persoalannya ialah bagaimana ramalan kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir turut diceritakan dalam kitab-kitab Veda, sedangkan kitab-kitab Veda seperti Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Aranyakas, Brahamanas dan Upanisyad bukanlah kitab agama Samawi tetapi mengandungi aspek kepercayaan Hinduisme yang pekat dengan aqidah polytheism yang mencatatkan mengenai sistem kepercayaan Hinduisme terhadap dewa-dewa seperti Agni, Indra, Surya, Rudra, Vayu, Brahma dan sebagainya. Persoalan ini mungkin dapat dijawab apabila kita mengkaji sejarah tentang kedatangan orang Aryan dari Parsi ke India yang menetap di Lembah Sungai Sindhu sekitar tahun 1500 SM yang bertanggujawab membawa kitab Veda, sistem kepercayaan dan sistem sosial mereka (seperti sistem kasta). Berkemungkinan melalui berita-berita yang disebutkan dalam kitab Samawi mengenai pengkhabaran kedatangan nabi akhir zaman turut sampai kepada orang Aryan, lantas menyebutkannya di dalam kitab-kitab mereka. Kenyataan ini adalah pandangan saya semata-mata.
Kesemua perkara tersebut telah saya huraikan dengan lebih lanjut di dalam buku saya yang bertajuk Tamadun Asia, terbitan UPENA, 2005. Buku ini telah membawa saya mendapat pengiktirafan dari Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) dalam Sambutan 25 tahun UPENA dengan dianugerahkan sebagai Penulisan Terbaik Keseluruhan (kategori Penulis Tunggal).

Saturday, May 15, 2010

Keghairahan Akademia (2)

Sambungan....
Saya bukan sahaja mengajar kepada para pelajar untuk memahami apakah sejarah, nilai dan pandangan hidup Asia, tetapi saya bertindak memahami sendiri nilai-nilai tersebut dengan penuh kesungguhan. Saya meneladani bagaimana Abu Rayhan al-Biruni (1048M) seorang ahli sejarah dan astronomi Islam yang berasal dari Asia Tengah, mengembara beribu batu datang ke India untuk mengkaji ilmu dan tamadun India dengan penuh kesungguhannya, walaupun Tamadun India dibina di atas dasar kepercayaan dan nilai hidup Hinduism sendiri. Al-Biruni telah mengkaji mengenai agama dan kebudayaan India dengan menggunakan kaedah fenomenologi iaitu satu kaedah yang memerlukan seorang pemerhati berlaku jujur terhadap sesuatu fenomena seolah-olah membiarkan fenomena itu berkata sendiri tanpa sekali-kali menampakkannya ke dalam kerangka idea prajangkaan (al-Faruqi 1992). Samalah seperti yang dilakukan oleh ahli Falsafah Islam seperti al-Farabi, al-Kindi, Ibn Sina dan Ibn Rushd yang menekuni ilmu falsafah dan ilmu perubatan Greek sehinggakan al-Farabi membaca karya Aristotle bertajuk De Anima sebanyak 200 kali dan Physics sebanyak 40 kali. Pemahaman yang mendalam yang dirangsang dengan semangat keghirahan untuk mendalami ilmu, termasuk mendalami disiplin ilmu dari luar tersebut telah membolehkan ahli falsafah Islam melakukan comentator atau pengulas tersohor ke atas karya-karya dari Greek/Yunani. Melaluinya lah, ahli falsafah dan ilmuan Islam silam mempunyai keupayaan intelektual yang tinggi bagi melakukan analisis, sintesis, penyaringan dan seterusnya memadukan di antara ilmu-ilmu tradisional Islam dengan ilmu-ilmu dari Greek sehingga ilmu tersebut menjadi ilmu-ilmu Islam yang nilai-nilainya tidak lagi mengandungi nilai mulhid, agnoistik, pagan, sekularism, materialism dan sebagainya. Tentunya sikap dan kesungguhan ilmuan Islam silam yang terbuka terhadap ilmu-ilmu yang datang dari warisan asing itu dirangsang oleh pandangan mereka terhadap kebenaran. Kebenaran itu sendiri telahpun wujud di dalam tamadun-tamadun manusia terdahulu kerana wahyu pernah diturunkan melalui perantaraan Nabi dan Rasul kepada manusia terdahulu. Tambahan pula sifat primordial di dalam wahyu ialah ia sentiasa mengarah kepada kebenaran. Keyakinan yang sedemikian menyebabkan agama Islam membenarkan untuk menyerap idea-idea yang datang dari pelbagai sumber sama ada Greek, Parsi, Chaldean, India atau China. Ditambah lagi, ilmu itu sendiri adalah bersifat universal dari segi naturenya. Ia melangkau batas bangsa, negara dan kepercayaan. Pengetahuan menurut Osman Bakar (1996) tidak dimili oleh sebarang budaya atau tamadun tertentu tetapi ia diilhamkan oleh Allah untuk dimiliki oleh semua manusia walaupun ia ia berasal dari geografi tertentu. Sikap untuk mendalami seterusnya menguasi dan kemudiannya melakukan penyaringan tergambar melalui kata-kata Ibn Rushd dalam kitabnya Fasal al-Maqal (hlm. 31-32) yang menyebutkan, "orang Islam harus merujuk kepada buku-buku mereka (contohnya Greek) dalam usaha untuk melihat apakah yang diperkatakan mereka terhadap sesuatu subjek (seperti falsafah). Sekiranya sesuatu subjek itu betul maka hendaklah diterimanya dan sekiranya sesuatu subjek itu salah maka hendaklah dilupakan saja perkara tersebut".

Friday, May 14, 2010

Keghairahan Akademia

Sebagai seorang akademia ia mempunyai keghairahannya sendiri. Sama seperti keghairahan seorang golfer, di mana-mana mereka berjumpa, mereka akan bercerita tentang golf sehingga saya terlopong mendengarnya, namun saya tidak mempunyai passion seperti yang dirasi oleh mereka. Keghairahan saya semenjak dari zaman belajar di universiti adalah meneroka ilmu baru. Penerokaan ilmu baru, walaupun bermula dengan kesukaran kerana kita belum mengetahui dengan mendalam ilmu tersebut, tetapi lama-kelamaan timbul keghairahan untuk mengetahui dengan lebih lanjut ilmu tersebut, sehingga persoalan-persoalan yang timbul kesan dari penerokaan itu sentiasa bermain dalam minda untuk mencari fakta demi fakta, penyelesaian, bukti dan kefahaman yang menyeluruh serta mendalam.
Semasa pengajian saya di peringkat Sarjana Muda, keghairahan saya adalah untuk meneroka pemikiran falsafah Barat yang ditunjangi oleh dua aliran pemikiran utama, sama ada liberalisme-kapitalisme atau sosialisme-komunisme. Lalu saya menumpukan penerokaan ilmu untuk memahami pemikiran ahli-ahli falsafah Barat seperti Charles Robert Darwin, Thomes Hobbes, John Locke, Mecheavelli dan membaca buku yang ditulis oleh Karl Marx bagi memahami falsafah materialisme yang menunjangi pemikiran mengenai historical materialism dan dialektical materialism yang bermula dengan pembentukan ideologi sosialisme dan berakhir dengan komunisme, membawa penafian tentang kewujudan Tuhan iaitu fahaman atheisme dan slogan agama adalah candu masyarakat. Dalam memahami pemikiran ahli-ahli falsafah sekular/materialis dan mulhid Barat tersebut membawa saya meminati penulisan Muhammad al-Bahi, Muhammad Asad dan ilmuan yang saya kagumi keilmuannya tentang falasafah Barat,Timur dan Islam iaitu Seyyed Hossein Nasr. Saya membaca buku-buku yang ditulis oleh S.H. Nasr walaupun tulisannya sangat sukar untuk difahami seperti "Islam and The Plight of Modern Man (1975)", "Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man (1968), dan lain-lain. Penerokaan saya dalam memahami falsafah materialisme Barat membawa kepada kesimpulan bahawa ideologi yang bertunjangkan materialisme lambat laun akan runtuh. Kenyataan ini telah dibuktikan melalui keruntuhan Kesatuan Soviet Union (KSSR) apabila rakyatnya menolak Komunisme melalui dasar pembahruan ekonomi dan politik yang dikenali sebagai glasnost dan prestorica. Saya kongsikan penerokaan ilmu mengenai Materialisme dengan menerbitkan tulisan yang pertama sekali diterbitkan oleh Dewan Budaya (1993) bertajuk "Materialisme: Sejarah dan Perkembangannya di Barat".
Keghairahan kedua dalam penerokaan ilmu ialah apabila saya mengkaji pemikiran Islam Prof. Ismail Raqi al-Faruqi dan gagasan beliau mengenai Islamisasi ilmu. Saya meminati Prof. Ismail al-Faruqi semenjak di bangku sekolah lagi. Ketika itu, al-Faruqi merupakan seorang pemikir dan ilmuan yang terkenal di dunia Islam dan Barat. Keilmuannya sangat mendalam dalam bidang falsafah Barat dan Islam serta agama-agama lain khususnya Kristian dan Yahudi. Tulisan-tulisan beliau sangat banyak dalam bidang-bidang tersebut, bertaburan terdapat dalam Jurnal-jurnal terkenal antarabangsa. Saya menekuni pemikiran dan perkembangan intelaktual beliau dengan bersungguh-sungguh, membawa saya membaca dan memahami beberapa buah buku dan tulisannya yang utama seperti di bawah:
1. On Arabism : Urubah and Religions: An Analysis of the Fundamental Ideas of Arabism as Its Highest Moment of Conciousness (Amsterdam: Djambatan, 1962).
2. Christian Ethics: A Historical and Systematic Analysis of Its Dominant Ideas (Montreal: McGill Universiti Press, 1967)
3. Al-Tawhid: Its Implications For Thought and Life (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1982 edisi pertama, 1992 edisi kedua).
4. Islam and Culture (Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), 1980).
5. Islam (Illionis: Argus Communication, 1984).
6. "Islam" dalam The Great Asian Religions: An Anthology, suntingan bersama al-Faruqi dengan Wing-tsit Chan, Joseph M.Kitagawa dan P.T. Raju (New York: Macmillan Publishing Co., Inc, 1969).
7. Historical Atlas of the Religions of the World, karya bersama dengan David E.Sopher (New York: Macmillan Publishing Co., Inc, 1974).
8. Islamic Thought and Culture, karya suntingan (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1982).
9. Trialogue of The Abrahamic Faiths, karya suntingan (Virginia: Al-Sa'dawi Publications, 1991).
10. Social and Natural Sciences, suntingan bersama dengan Abdullah Omar Naseef (Jeddah: King Abdul Aziz Universiti, 1981).
11. Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1982).
12. Al-Milal al-Mu'asira Fi al-Din al-Yahudi (Cairo:Ma'had al-buhuth Wal-dirasat al-Arabiyya, 1968).
13. The Culture Atlas of Islam, karya terakhir al-Faruqi bersama Lamya' (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1992).
14. The Hijrah: The Necessity of Its Iqamat or Vergegenwartigung (Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), 1981).
15. Usul al-Sahyuniyyah fi al-Din al-Yahudi, (Cairo: Ma'had al- Dirasat al- Arabiyah al- Aliyah, 1963).
16. Essays in Islamic and Comparative Studies, karya suntingan, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1982).
17. Toward Islamic English, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1986).
Sama seperti karya Seyyed Hossein Nasr, karya al-Faruqi sarat dengan pemikiran falsafah dan pemikiran aras tinggi yang perlu pembacaan yang mendalam. Untuk memahami tulisan dan pemikiran beliau, membawa saya merujuk berbagai dictonary seperti Dictionary of Philosophy, Dictionary of Religion, ensklopedia dan beratus buah buku bagi mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai analisis dan tulisannya. Semuanya saya lakukan dengan perasaan keghairahan untuk meneroka dan terus meneroka tanpa rasa jemu, walaupun berbagai halangan ditempohi. Kesabaran dalam menekuni pemikiran beliau, membawa saya menamatkan kajian saya dengan jayanya. Prof Madya Dr. Mohd Nor Manuty semasa beliau menilai kajian saya telah menyatakan
"Kesimpulan dan rumusan pengkaji adalah tepat dengan pandangan majoriti sarjana-sarjana semasa mengenai pemikiran al-Faruqi. Dari segi penyampaian, keseluruhan corak persembahan tesis amat memuaskan. Tiada kesilapan-kesilapan besar ejaan. Bahasanya adalah jelas, tepat dan ilmiah...penulis begitu mampu menyampaikan hasil penyelidikannya dengan sempurna. Saya turut berpuas hati dengan format tesis ini-susunan persembahan, penggunaan tajuk-tajuk kecil dan teknik persembahan. Saya mencadangkan tesis ini diterbitkan kerana nilai keilmiahannya adalah tinggi..."
Laporan penuh penilaian tersebut masih saya simpan hingga kini. Ia sepatutnya tidak diberikan kepada saya, tetapi entah macam mana, pegawai terbabit memberikannya kepada saya..untuk saya simpan dan pembakar semangat untuk terus meneroka ilmu.
Berdasarkan cadangan tersebut, saya telah menerbitkan hasil kajian saya dalam dua buah buku yang diterbitkan pada tahun 2002 dan 2007 dan beberapa buah artikel yang saya tulis dalam Jurnal. Buku Islamisasi Ilmu Dari Pemikiran al-Faruqi yang diterbitkan oleh UPENA (2207) telah memenangi dua anugerah iaitu Anugerah Penulisan Terbaik (karya Islam), Majlis Sanggar Buku UPENA 2008 dan Anugerah Kualiti Penerbitan Terbaik 2008 dalam Sambutan Hari Kualiti Peringkat UiTM, 2008. Buku ini juga menjadi 3 Finalis dalam Anugerah Media Islam Negara (2008) atau AMIN anjuaran JAKIM.
Minat dan keghairahan intelektual saya adalah meneroka bidang baru sama ada bidang keilmuan Islam atau sebaliknya. Ia telah membawa saya meneroka tamadun Asia yang tidak pernah saya pelajari di peringkat universiti dahulu. Keghairahan tersebut membawa minat saya meneroka dan memahami pemikiran Kung Fu Tze atau aliran Konfusianisme yang juga dikenali sebagai aliran Ju Chia. Saya membaca buku analect atau Lun Yu karya Kung Fu Tze yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Melalui penerokaan ini saya cuba memahami nilai-nilai ETIKA yang menjadi asas penting ajaran Kung Fu Tze sehingga ada yang menyimpulkan wujud keselarasan etika Konfusianisme dengan Islam seperti yang dinyatakan oleh Prof.Tu Weiming (1997), Dr.Ubaidullah Mohd Nasir (2000, Osman Bakar (1997), Wang Daiyu (1573-1619 M), Prof. HAMKA dan lain-lain seperti aspek pendidikan, kepimpinan, hubungan sesama manusia, kasih sayang dan hidup yang berlandaskan adat.
Bersambung lagi.....

Perjuangan dan Kompromi Kaum dalam Memartabatkan Kedudukan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan Sebelum Merdeka *ABDUL HALIM RA...