Friday, April 16, 2010

Seminar Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat

Saya diminta oleh jawatankuasa Seminar Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat Malaysia (PAIMM), anjuran Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya memaklumkan kepada semua penyelidik/pensyarah/orang perseorangan yang berminat untuk membentang atau menghadiri seminar tersebut bolehlah mendapatkan maklumat dengan melayari alamat berikut http://umconference.um.edu.my/paimm. Tarikh akhir menghantar abstrak ialah pada 15 Mei 2010.

Rusuhan Kaum 1964

Laporan dari salah satu Fail British, Foreign and Commonwelth Office iaitu FCO 24/480 1968/1969 telah menganalisis berkaitan pertentang...