Friday, April 16, 2010

Seminar Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat

Saya diminta oleh jawatankuasa Seminar Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat Malaysia (PAIMM), anjuran Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya memaklumkan kepada semua penyelidik/pensyarah/orang perseorangan yang berminat untuk membentang atau menghadiri seminar tersebut bolehlah mendapatkan maklumat dengan melayari alamat berikut http://umconference.um.edu.my/paimm. Tarikh akhir menghantar abstrak ialah pada 15 Mei 2010.

Perjuangan dan Kompromi Kaum dalam Memartabatkan Kedudukan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan Sebelum Merdeka *ABDUL HALIM RA...