Friday, April 16, 2010

Seminar Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat

Saya diminta oleh jawatankuasa Seminar Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat Malaysia (PAIMM), anjuran Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya memaklumkan kepada semua penyelidik/pensyarah/orang perseorangan yang berminat untuk membentang atau menghadiri seminar tersebut bolehlah mendapatkan maklumat dengan melayari alamat berikut http://umconference.um.edu.my/paimm. Tarikh akhir menghantar abstrak ialah pada 15 Mei 2010.

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...