Friday, October 31, 2008

Yoga boleh memesongkan aqidah umat Islam

Mengikut laporan akhbar Berita Harian, Khamis 30 Oktober 2008, Majlis Fatwa Kebangsaan sudah membuat keputusan mengenai senaman Yoga yang boleh memesongkan akidah umat Islam. Keputusan itu akan diumumkan pada masa terdekat. Tindakan ini adalah amat tepat kerana Yoga bukan semata-mata senaman fizikal tetapi salah satu aliran falsafah Hinduisme atau mempunyai hubungan yang rapat dengan ajaran Hindu. Yoga boleh menjejaskan aqidah umat Islam terutama apabila mengikuti amalan meditasi yang diajarkan melalui amalan Yoga tersebut. Berikut beberapa maklumat tentang Yoga:
Yoga bermaksud disiplin spritual ataupun aplikasi. Ia lebih memberi penekanan kepada latihan minda dan badan fizikal sebagai jalan untuk bersekutu dengan tuhan dan boleh mencapai moksa (pembebasan). Pengikut-pengikut fahaman ini dinamakan Yogi. Teks utama aliran ini ialah Yoga Sutra yang dihasilkan oleh Pantajali (200/400 S.M - 150 S.M/450 S.M). Tuhan dalam aliran ini dilambangkan dengan kata OM dan dianggap boleh membantu mensucikan jiwa. Terdapat beberapa peringkat yoga, iaitu: 1) Yama atau kawalan diri dengan mengamalkan lima moral iaitu tanpa kekerasan, kebenaran, tidak mencuri, kesucian dan tidak tamak. 2) Niyama atau pemerhatian dengan mengamalkan hidup zuhud 3) Asana atau posisi tubuh, 4) Prayanama atau kawalan penafasan, 5) Pratyahara atau mengawal perasaan, 6) Dharana (mengawal minda), 7) Dyana (meditasi) dan 8) Samadhi atau menditasi mendalam dimana seluruh anggota tubuh hilang dari penglihatan (lihat Sivachandralingam Sundara Raja dan Ayadurai Letchumanan, 2001).

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...