Tuesday, July 1, 2008

Ilmu adalah lebih baik dari harta

Satu riwayat Kamil bin Ziyad seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi bahawa Saidina Ali telah berkata kepada Kamil bin Ziyad (Sanadnya dhaif) berkenaan dengan kelebihan ilmu yang boleh diringkaskan seperti berikut:

1. Ilmu itu adalah lebih baik dari harta, kerana ilmu itu akan menjagamu sementara harta, kamu yang harus menjaganya

2. Ilmu itu bertambah atau berkembang kerana diamalkan, sementara harta itu berkurangan kerana dibelanjakan

3. Ilmu itu sebagai hakim, sementara harta itu yang dihukumi

4. Ilmu itu mendorong pemiliknya untuk melakukan ketaatan dalam hidupnya dan memberikan akibat yang baik setelah pemiliknya meninggal dunia, sementara penyimpan harta itu 'sudah mati ketika ia masih hidup'

5. Para ulama' atau ilmuwan akan tetap dikenang sepanjang tahun, sehingga meskipun orang berilmu itu sudah tiada, namun ilmunya masih tetap hidup dalam hati-hati manusia

6. Ilmu itu tempatnya dalam dada (iaitu dalam hati kerana ia adalah tempat wadah ilmu) di mana seandainya ia diselewengkan nescaya ia akan menyimpang dengan menjadikan agama sebagai alat memperolehi dunia, mempamirkan nikmat Allah di hadapan hambaa-hambaNya, mengingkari ketentuan kitabNya, menentang para pembela kebenaran dan meremehkan kebenaran dalam hidupnya, sehingga hatinya dipenuhi dengan keraguan serta diliputi kesamaran dari segenap penjuru, terlena dengan kelazatan dunia, tunduk kepada keinginan hawa nafsu. Tidak henti-henti mengumpul harta kekayaan melalui berbagai cara sehingga tidak ubah seperti bintang ternak bahkan lebih hina daripada binatang
7. Ilmu itu akan hilang seiring dengan kematian para pembawanya (Ulama'). Saidina Ali telah berdoa, "Ya Allah janganlah Engkau kosongkan bumi ini dari penegak kebenaran, supaya hujah dan penjelasan Allah tidak sirna. Mereka itu sedikit sekali jumlahnya, tetapi kedudukan mereka sangat agung di hadapan Allah. Melalui merekalah Allah menegakkan hujahNya, di mana mereka mampu mengalahkan para penentangnya dan menanamkan hujah tersebut dalam hati orang-orang yang diliputi keraguan dan melalui merekalah terserlah hakikat sesuatu sehingga mereka menganggap hina apa yang dibingungkan oleh orang-orang yang hidup dalam kemewahan dan melupakan sesuatu yang dirindukan oleh orang-orang bodoh yang selalu menjadikan dunia yang menyebarkan bau busuk itu sebagai harapan yang paling tinggi dan sering menjadi kerinduan mereka. semoga Allah mengampuni aku dan juga mengampunimu. Jika kamu mahu maka perbuatlah!.

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...