Friday, June 27, 2008

Dunia....

Saidina Ali seperti yang dipetik dalam kitab Nahjul Balaghah telah berkhutbah:

"Sesungguhnya dunia ini tidak diciptakan untuk menjadi tempat tinggal selamanya untuk kalian. Tetapi diciptakan sebagai sebuah jalan perlintasan dengan tujuan agar anda semua mendapat bekal dari amal kebaikan untuk tempat abadi (di akhirat). Bersiap-siaplah untuk berangkat dari sini dan jagalah bebanmu untuk berangkat"
"Ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat persinggahan, sebuah jalan perlintasan manusia siang dan malam. Hari akhirat adalah tempat tinggal menetap yang abadi. Kerana itu, saat melintasi jalan ini siapkanlah bekal kalian untuk tempat berikutnya yang akan menjadi tempat tinggal kalian untuk selamanya. Janganlah berangkat dengan beban dosa dan kejahatan di hadapan Yang Maha Esa, yang mengetahui segala sesuatu tentang kalian. Singkirkanlah segala cinta-cita jahat dari fikiranmu sebelum kematian memindahkanmu dari lingkungan persekitaran. Ingatlah bahawa kalian dicuba di dunia ini dan diciptakan untuk mendapat sebuah tempat tinggal tetap di akhirat. Ketika seorang manusia meninggal dunia, orang akan bertanya apa yang ditinggalkannya sebagai warisan, manakala para malaikat ingin mengetahui apa yang telah ia kumpulkan untuk bekalan di akhirat. Semoga Allah memberi rahmatNya kepada kalian, kumpulkanlah sesuatu yang menguntungkan bagi tempat yang kalian akan diami, semoga ia menjadi simpanan di mata Allah agar diberikan kembali kepada kalian di saat kedatangan kalian..."
"Ingatlah bahawa dunia yang mulai kau serakahi, sasaran ketertarikanmu yang kadang-kadang menjengkelkanmu dan kadang-kadang menyenangkanmu, bukanlah kediaman yang kekal, bukan pula tempat tinggalmu yang tetap. Engkau diciptakan bukan untuk dunia ini. Engkau tidak diundang untuk tinggal di dunia ini selamanya. Ketahuilah bahawa anda tidak akan hidup selamanya di dalamnya. Jika sesuatu dari dunia ini menipumu dengan rayuannya, dia juga memperingat dan memberitahu akan bahaya yang tersembunyi dalam lipatannya. Engkau harus memperhatikan peringatan yang telah ia berikan dan janganlah tergoda oleh tipuan dan pujuk rayunya. Peringatannya harus mencegahmu dari sikap tamak dan terlalu rakus untuk memilikinya..." (Dipetik dari buku Ibrahim Amini, Hijrah Menuju Allah, 2001, hal. 121-122).

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...