Thursday, June 12, 2008

Merapatkan jurang antara Islam dan Barat melalui Dialog Peradaban

Konflik antara tamadun ataupun antara dunia Barat dan dunia bukan Barat terutama dunia Islam tidak seharusnya dibiarkan menjadi konfrantasi berpanjangan yang boleh menghancurkan kemanusiaan. Perhubungan yang lebih membina harus dipupuk, kerana mahu tidak mahu Barat terpaksa hidup berdampingan dan bergandingan dengan dunia bukan Barat (Mohamad Abu Bakar, 1997). Dalam konteks pembinaan hubungan yang membina dan mewujudkan persefahaman maka aliran dialog peradaban antara tamadun harus dibudayakan untuk mencari jalan penyelesaian antara dua pihak. Kita tidak boleh melanjutkan persepsi sesetengah sarjana Barat yang melihat “Barat adalah Barat, Timur adalah Timur, kedua-duanya tidak boleh dipertemukan”, kerana perspektif sedemikian hanya membawa persengketaan fizikal yang tidak berkesudahan dan membawa kehancuran sesebuah tamadun. Kedua-dua pihak, khususnya Islam dan Barat harus melupakan persengketaan masa silam dan saling memahami antara satu sama lain.
Barat harus membebaskan dirinya daripada memahami Islam secara sempit, bias, jahil, prejudis dan melihat Islam sebagai satu agama yang tidak bertoleransi serta musuh mereka. Martin Luther pernah menulis di dalam bukunya Secular Authority dengan mengatakan “It is a Christian act, and act of love, confidently to kill, rob and pillage the enemy. Such happenings must be considered as sent of God, that he may now and then cleanse the land and drive out knaves” (dipetik oleh Ken and Visakha Kawasaki, Tolerance in Buddhism, http://home.earthink.net). Kristian Barat memanggil orang Islam dengan berbagai panggilan yang menghinakan seperti pagans, paynims, bahkan idolters. Marmaduke Pickthall seorang berbangsa Inggeris yang dilahirkan di London pada tahun 1875, pada mulanya beliau seorang orientalis Barat yang kemudiannya telah memeluk agama Islam (lihat biografi ringkas beliau yang ditulis oleh Abu Ali Hadhrami, Marmaduke Pichthall: A Servant of Islam dalam www.cyberistan.org/islam) dalam tulisan beliau yang bertajuk "Tolerance in Islam" telah mengkritik pandangan ramai penulis Barat yang melihat Islam sebagai satu agama yang tidak ada sifat toleransi. Beliau mengimbas kembali sejarah Eropah, di mana tidak ada seorang Islampun yang yang dibenarkan hidup di Spain, Sicilly atau Apulia apabila negara tersebut jatuh kepada kerajaan Kristian. Begitu juga yang berlaku kepada umat Islam di Greece apabila berlaku pemberontakan hebat tahun 1821 yang menyaksikan umat Islam dibunuh dan masjid dimusnahkan. Begitu juga yang berlaku di Semenanjung Balkan apabila umat Islam secara sistematik dibunuh dan dihapuskan. Tetapi tidak sedemikian keadaannya apabila umat Islam berkuasa seperti di Spain semasa berada di bawah pemerintahan Ummayah dan zaman Abbasiah yang diperintah oleh khalifah Islam. Masyarakat bukan Islam seperti Kristian dan Yahudi mempunyai status yang sama dengan orang Islam. Mereka dibenarkan memasuki universiti dan sekolah-sekolah Islam. Apabila orang Moor (Islam) dihalau keluar dari Spain dan orang Kristian menguasai negera tersebut, bukan sahaja orang Islam ditindas bahkan orang Yahudi turut ditindas yang menyebabkan mereka terpaksa berhijrah ke negara lain seperti Morocco dan ke negara-negara jajahan Turki yang lain (lihat Marmaduke Picthall, Tolerance in Islam, www.cyberistan.org).
Dialog antara tamadun harus bermula daripada premis dialog antara agama-agama kerana selalunya akar atau punca daripada pertentangan tersebut adalah berpunca dari agama, apabila agama dijadikan justifikasi moral untuk membenarkan segala tindakan kekerasan seperti yang dipaparkan oleh A.N.Witson dalam bukunya Against Religion: Why We Should try to Live It (1992). Bagaimanapun pandangan A. N Witson tersebut adalah padangan yang pesemis yang perlu dipersoalkan kerana pandangan ini muncul apabila penganut agama ‘mengecewakan’ agamanya sendiri dengan melakukan pelbagai tindakan yang menyalahi kepercayaan agamanya sendiri (Shahrom TM Sulaiman, 2004).
Menurut Dr.Ghazali Basri, dialog antara agama bermaksud kesediaan dan keupayaan satu-satu kelompok agama itu memberi respons terhadap sebarang masalah atau perkara berbangkit sama ada ia melibatkan kelompoknya sendiri ataupun orang lain. Dalam memberikan respons itu ia hendaklah mengambil kira kepentingan bersama, menerusi rundingan dan persetujuan. Dalam hal-hal yang tidak dapat dipersetujui bersama hendaklah ada sikap berlapang dada dan saling menghormati (Ghazali Basri, 2006). Bagaimanapun, menurut Dr. Ghazali Basri, cabaran yang paling besar dihadapi dalam dialog antara agama ialah sikap eksklusif. Bersikap eksklusif bermaksud mengklaim bahawa agamanya yang benar dan menafikan kebenaran yang ada pada agama orang lain. Bersikap eksklusif memang fitrah manusia beragama, apa yang penting ialah sikap ini tidak keterlaluan sehingga menimbulkan curiga dan hilang kepercayaan berdasarkan pertimbangan rasional bukan dogmatik. Cabaran kedua ialah sikap inklusif iaitu mahu menyamakan semua agama bukan sahaja di segi bentuknya bahkan juga di segi essensinya. Cabaran seterusnya datangnya dari dalam kelompok agama masing-masing disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan maklumat yang benar. Mereka melihat keterlibatan Muslim dalam dialog antara agama bererti mereka mahu mengadaikan agamanya atau tidak mendatangkan sebarang faedah. Cabaran terakhir ialah kurangnya kesedaran terhadap kepentingan keharmonian hidup beragama di kalangan umat terbanyak (Ghazali Basri, 2006).
Manakala dialog peradaban Islam-Barat sering digagalkan oleh golongan minoriti dari kedua-dua peradaban yang bersifat ekstrem yang melihat penyelesaian konflik Islam-Barat harus diselesaikan melalui keganasan, cacian, penghinaan dan peperangan yang berterusan. Akibat dari gejala ini, proses dialog peradaban Islam-Barat bertukar menjadi suasana yang menimbulkan kemarahan dan tindakan buruk lain. Seperti tindakan pengarang akhbar negara Denmark yang menyiarkan 12 karikatur Nabi Muhammad S.A.W telah menimbulkan kemarahan satu bilion umat Islam. Penghinaan ini menurut Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak hanya dilakukan oleh golongan minoriti, manakala golongan majoriti dari kedua-dua peradaban ini pada umumnya adalah lebih bersifat sederhana dan berbudaya serta lebih bersifat toleransi (www.bharian.com.my). Di samping itu, kegagalan dialog peradaban mengikut Dr. Chandran Muzaffar disebabkan sikap Barat yang tidak terbuka. Sikap terbuka Barat hanya ditekankan dalam soal berkaitan Islam dengan menyatakan ia kolot dan sebagainya. Barat masih berpegang kepada dominasi kekuasaannya. Dialog peradaban memerlukan kedua-dua tamadun bersifat lebih terbuka (www.bharian.com.my). Kegagalan dialog peradaban juga disebabkan masih menebalnya Islamophobia Barat di mana kerajaan dan media Barat telah menggantikan phobia mereka yang mendalam kepada Islam selepas runtuhnya komunisme. Barat merasa angkuh terhadap demokrasi liberal dan sistem pasaran bebas anutan mereka yang dianggap terbaik untuk manusia. Akibatnya, sistem multilateral pada peringkat antarabangsa menemui kegagalan dan apa yang berlaku, hubungan dilakukan mengikut ‘hukum rimba’, iaitu siapa yang kuat, dialah berkuasa. Kegagalan sistem multilateral ini menyebabkan umat Islam hilang kepercayaannya kepada keadilan orde antarabangsa lantas menggunakan metodologi ekstrem bagi mendapatkan keadilan dalam isu membabitkan kepentingan umat Islam(Berita Harian, Sabtu 11.01.2006).

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...