Wednesday, July 30, 2008

Kepimpinan

Dalam tradisi Timur terdapat satu kesamaan nilai mengenai kepimpinan, iaitu ia tidak boleh dipisahkan dari nilai akhlak. Pemimpin mesti bersifat adil, krasmatik dan melaksanakan tanggungjawab yang dipikul ke atasnya. Misalnya, menurut perspektif Konfusius, raja yang baik ialah raja yang “dengan sikap pemurahnya, dia memenangi (hati) semua; dengan keluhurannya rakyat menyakininya, dengan keadilannya semua orang gembira “(Lun Yu). Raja adalah seorang yang pintar, cekap melaksanakan tanggungjawab serta bertindak sempurna terhadap Tian, leluhur, ibu bapa, para pegawai, pembantu dan rakyat jelata. Menurut Meng Tzu pula (seorang ahli falsafah China klasik, anak murid Konfusius), apabila peribadi raja sempurna, maka seluruh di bawah langit beralih tunduk kepadanya. Dengan itu, dapatlah dia memikul mandat yang dianugerahkan kepadanya. Sebaliknya raja-raja yang tidak mempunyai sifat –sifat kesempurnaan yang tidak mampu bertindak “sejajar dengan namanya” atau cheng ming, maka raja tersebut tidak akan dapat berpaut kepada tian ming (mandat dari langit) walaupun mandat itu amat hampir dengannya (Abdul Rahman Hj.Ismail, 2001). Manakala dari perspektif Islam, seorang pemimpin yang hendak dilantik itu mestilah seorang yang mempunyai sifat keadilan, mempunyai ilmu yang tinggi, sempurna pancaindera, tidak mempunyai kecacatan anggota yang boleh menghalangnya dari pergerakan, mempunyai idea yang boleh memimpin rakyat, mempunyai keberanian serta kekuatan dan berketurunan mulia (al-Mawardiy, 1993). Dalam tamadun India, pemerintah dinasti Maurya terkenal iaitu Asoka telah melaksanakan pendekatan Buddha dalam petadbirannya. Beliau telah menyebarkan ajaran-ajaran dharma yang menekankan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu, mengamalkan sikap toleransi terhadap agama lain, mengelakkan perbuatan membunuh binatang, bertimbang rasa dan membantu orang miskin. Asoka berpendapat menjadi tanggungjawab raja menjaga kebajikan rakyat, justeru itu, beliau melihat “semua manusia adalah anak raja” (Sivachandralingam Sundara Raja dan Ayadurai Letchumanan, 2001).

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...