Tuesday, June 24, 2008

Meneladani kepimpinan Khalifah Umar Abdul Aziz

Di sebalik pergolakan politik yang berlaku pada zaman pemerintahan Bani Umaiyyah yang melahirkan banyak aliran pemikiran telah lahir seorang khalifah Islam yang soleh dan wara’ cuba melakukan pembaharuan melalui gaya pemerintahannya yang mengamalkan kesederhanaan dan mengutamakan rakyat. Nama lengkapnya ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash. Panggilannya adalah Abu Hafs yang menggambarkan, beliau seorang khalifah yang adil, dan soleh. Baginda seorang khalifah kelima dari Bani Umiyyah, dilahirkan pada 61 H di Mesir. Menjadi khalifah pada tahun 99 H selepas kematian sulaiman bin Abdul Malik. Sebelum baginda dilantik sebagai khalifah, beliau seorang yang kaya raya dan hidup dalam kemewahan tetapi apabila dilantik menjadi khalifah, beliau telah meninggalkan semua harta kesenangannya. Beliau amat sederhana dalam soal makanan dan pakaian. Apabila sampai ke rumah setelah beliau dibiahkan sebagai kahlifah, beliau sangat sedih sekali. Salah seorang pembantunya telah bertanya kepada Khalifah Umar kenapa beliau bersedih. Khalifah Umar menjawab “orang seperti saya sewajarnya bersedih, saya ingin memberikan hak kepada semua rakyat tanpa mereka menulis surat dan menuntut dari aku”.
Setelah diangkat sebagai khalifah, beliau berpidato di hadapan rakyat, katanya “wahai para manusia, sesungguhnya tidak ada lagi kitab suci setelah al-Quran dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tugas saya adalah bukan untuk mewajibkan tetapi adalah sebagai pelaksana. Seseorang yang melarikan diri dari pemimpin yang zalim, dia tidak bersalah. Ketahuilah ketaatan kepada makhluk itu tidak diperbolehkan apabila sampai melanggar Pencipta”. Beliau telah menggumpulkan ahli fekah yang ada di Madinah dan meminta mereka untuk menulis suatu kezaliman yang mereka lihat atau merampas hak orang lain”. Bagi meningkatkan nilai integrity di kalangan pegawai kerajaan, beliau telah menaikan gaji para pegawai sehingga sampai 300 dinar agar mereka tidak mengharapkan bantuan dari rakyat dan memecat pegawainya yang korup.
Anas bin Malik telah menyatakan bahawa beliau belum pernah melihat seseorang yang solatnya yang lebih menyerupai solat Rasulullah melainkan Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang yang amat merendah diri dan tidak sombong dengan kedudukan yang dimilikinya. Diriwayatkan pada satu malam beliau telah masuk ke dalam masjid dan hampir memijak seorang yang sedang duduk. Orang itu berkata, “apakah anda buta?, Umar menjawab, “tidak”. Para pengawalnya ingin memukul orang tersebut tetapi Khalifah Umar melarangnya. Beliau berkata, “dia hanya bertanya kepadaku dan saya menjawabnya”.
Ibn Qudaimah mencatatkan satu riwayat yang panjang dari Atha’ yang bertanya kepada Fathimah bt Abdil Malik mengenai kebiasaan Umar bin Abdul Aziz (setelah beliau meninggal dunia). Fathimah telah menyebutkan, “Sesungguhnya Umar telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk melayani rakyat, di mana di sepanjang hari beliau duduk menguruskan urusan rakyat. Apabila sampai waktu petang, urusannya itu masih belum selesai , maka beliau melanjutkannya sehingga waktu malam. Pada satu petang, di mana ketika itu beliau sudah selesai mengerjakan segala tugasnya maka beliau segera mengambil lampu miliknya dan menyalakannya, lalu beliau solat sunat sebanyak dua rakaat. Setelah itu beliau menundukkan kepala di atas tangannya dan air matanya kelihatan terus mengalir membasahi pipinya seraya menangis dengan tersedu-sedu. Kemudian aku datang meghampirinya sambil menenangkan kegundahan hatinya. Akan tetapi pada malam itu beliau tetap menangis sampai datang waktu subuh, manakala pada hari esoknya beliau berpuasa. Fathimah berkata, Wahai Amirul mukminin, sebaik-baiknya engkau menghentikan urusan kamu sebelum malam tiba, maka Umar menjawab, Ya!, maka biarkanlah aku menyelesaikan kewajibanku dan kamu menyelesaikan kewajiban kamu”. Selanjutnya aku berkata kepadanya, aku berharap engkau menerima nasihatku ini”. Mendengar hal itu maka beliau menjawab, “kalau begitu baiklah aku ceritakan kepadamu kenapa aku melakukan sesuatu sebagaimana yang kamu lihat dari diriku, di mana aku ini telah diserahi tugas untuk menguruskan urusan umat ini dengan baik sama ada yang kecil atau besar, yang hitam atau yang merah. Setelah itu aku harus memikirkan orang hilang yang tidak diketahui jejaknya, orang fakir yang sangat memerlukan bantuan, tawanan yang melarikan diri dan aku harus mengetahui di mana mereka berada…. Aku menyedari bahawa kesemua perkara tersebut akan dipertanggungjawabkan ke atas aku oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu, maka aku merasa takut seandainya Allah tidak memaafkan aku dan Nabi Muhammad SAW tidak menerima penjelasanku. Aku merasa khuatir sekali dengan keselamatan diriku dan kekhuatiran inilah yang menyebabkan kedua mataku menangis dan hatiku merasa kesedihan yang sangat mendalam. Semakin aku mengingati perkara tersebut maka semakin sedih hatiku. Aku telah menceritakan semuanya kepadamu, maka berikanlah nasihatmu kepada aku atau tinggalkan aku serta pergi dariku” (Ibn Qudamah).
Apabila Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, Raja Romawi amat bersedih dengan kamatian beliau. Apabila ditanya oleh Muhammad bin Ma’bad yang ketika itu sedang mengadap raja Romawi kenapa beliau bersedih, maka Raja Romawi tersebut menyatakan, “seandainya ada orang yang boleh menghidupkan orang mati setelah Isa putra Maryam, nescaya aku akan memintanya untuk menghidupkan kembali Umar bin Abdul Aziz. Menurutnya lagi, “aku tidak kagum dengan seorang pendita yang mengunci pintunya dan menolak dunia, lalu dia menjadikan dirinya sebagai pendita (rahib) dan hanya beribadah, tetapi aku sangat kagum dengan seseorang di mana dunia berada di bawah telapak kedua kakinya, tetapi dia menolaknya dan mengkyusu’kan dirinya dalam beribadah (Ibn Qudamah).

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...