Saturday, October 23, 2010

Hari Keempat di Kew

Hari ini masuk hari kelima berturut-turut pergi ke National Archives. Peluang yang ada digunakan semaksimum mungkin merakamkan dokumen yang berkaitan dengan tajuk penyelidikan. Dokumen-dokumen tersebut dahulunya adalah sulit tetapi telah declassifed. Memang menarik untuk dianalisa dan banyak penulisan boleh dibuat melaluinya. Maklumat-maklumat yang ada memang lengkap, walaupun kadang kala analisanya mengikut pandangan penjajah. Maklumat yang lengkap dan tersusun di Arkibnya memperlihatkan ketinggian budaya ilmu, kesukaan mencatatkan apa juga perkembangan semasa pada setiap zaman dan manifestasi bangsa yang menghargai sejarah.

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...