Tuesday, May 13, 2008

NABI MUHAMMAD S.A.W MODEL PEMBINA MODEL INSAN TERUNGGUL


Pembinaan dan pembangunan modal insan menurut Islam adalah pembangunan manusia yang berasaskan kepada unsur kejadian manusia itu sendiri yang mengandungi komponen jasad atau fizikal, roh, akal dan jiwa atau kalbu.

Ini bererti membangunkan unsur Roh, fizikal, akal dan jiwa atau kalbu manusia secara sepadu dan holistik. Pembangunan unsur roh adalah melalui pemantapan aqidah, meningkatkan nilai ketakwaan dan kecintaan kepada Allah. Pemantapan aqidah adalah asas utama yang perlu diperkasakan. Kalau tidak, manusia itu tidak dapat menghadapi cabaran hidup dan persekitarannya. Pembangunan fizikal adalah menyediakan generasi yang sihat, cergas. Pembangunan akal adalah melalui sistem pendidikan, pembudayaan ilmu. Pembangunan jiwa adalah mendidik, menanam jiwa atau kalbu dengan sifat-sifat mahmudah (terpuji) dan menjauhkan dari sifat-sifat yang keji (mazmumah) melalui institusi keluarga, masyarakat dan sistem pendidikan.


Rasulullah telah berjaya membangunkan modal insan par excellence sehingga mampu merubah dan membangunkan sejarah baru manusia. Mengubah manusia dari aqidah jahilliah kepada Islam, dari persengketaan kepada keamanan, dari masyarakat liar/babarian/tidak bertamadun ke ketamadunan, dari kedunguan kepada keilmuan, dari perpecahan kepada perpaduan, dari kebencian kepada kasih sayang, dari aqidah syirik kepada mengEsakan Allah.

Rasulullah mendidik dan menanamkan aqidah yang kental/kuat di kalangan sahabat selama 13 tahun di Mekah. Hasilnya lahir personaliti yang mempunyai peribadi unggul (towering personality) yang bertindak sebagai agen of change atau transfomer kepada masyarakat, sejarah dan tamadun manusia. Akhirnya Islam berkembang sampai menguasai 2/3 dunia. Islam menjadi rujukan dalam semua aspek, seperti aspek nilai kemanusiaan, keilmuan dan ketamadunan.

Rasulullah mendidik para sahabat dengan model atau qudwah atau contoh ikutan yang terbaik. Sebelum menyuruh orang lain mengamalkan nilai-nilai tersebut, Rasulullah melaksanakan terlebih dahulu dalam diri dan keluarganya.

Allah telah mengiktiraf kejayaan pendidikan Rasulullah membentuk sebuah masyarakat Islam yang mempunyai keperibadian unggul/akhlak yang mulia sehingga masyarakat zaman Rasulullah disebut oleh al-Quran sebagai jilul Quran atau generasi al-Quran atau khairal umat (sebaik-baik umat) atau sebaik-baik kurun.

Kenapa generasi pada zaman Rasulullah disebut sebagai sebaik-baik kurun?. Ini disebabkan para sahabat Rasulullah adalah mereka yang memaparkan akhlak al-Quran, yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan kepada diri, keluarga dan hartanya sendiri. Lihatlah bagaimana pengorbanan Abu Bakar terhadap Rasulullah semasa peristiwa Hijrah sehingga sanggup menahan kesakitan kakinya akibat dipatuk oleh binatang berbisa tetapi tak sanggup mengejutkan Rasulullah sehingga Rasulullah tersedar kerana air mata Abu Bakar yang terkena pipi rasulullah. Lihatlah bagaimana pengorbanan Saidina Ali sehingga sanggup tidur di katil Rasulullah semasa Rasulullah mahu berhijrah ke Madinah. Lihatlah pengorbanan para sahabat Rasulullah yang meninggalkan kekayaan, anak isteri dan ibu bapa ketika diperintahkan berhijrah ke Madinah. Para sahabat pada malam harinya beribadah kepada Allah dan pada siang harinya menjadi para pejuang yang gagah berani mempertahankan Islam dari ancaman musuh-musuh Islam. Lihatlah bagaimana kasih sayang para sahabat sesama mereka. Mereka ibarat batu bata bangunan yang saling kukuh mengukuhi antara satu sama lain. Mereka mempunyai harta kekayaan tetapi, semuanya dibelanjakan di jalan Allah. Ringkasnya, semua nilai-nilai keindahan Islam terpancar di dalam kehidupan mereka. Tidak seperti umat Islam pada zaman ini, keindahan Islam terlindung atau tidak nampak kerana perbuatan umatnya yang tidak mencerminkan cara hidup Islam. Allah menyuruh mereka bersatu padu, tetapi mereka suka berpecah belah, bersengketa sesama sendiri dan sering berebut kuasa!.

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...